سرور مجازی اینترانت (ویژه گیم سرور)

سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 0


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 512 MB
 • پردازنده 512 Mgh
 • هارد 25 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 1+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 1024 MB
 • پردازنده 1024 Mgh
 • هارد 25 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 2+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 2048 MB
 • پردازنده 2048 Mgh
 • هارد 50 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 3+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 3072 MB
 • پردازنده 3072 Mgh
 • هارد 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 4+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 4096 MB
 • پردازنده 4096 Mgh
 • هارد 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 5+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 6144 MB
 • پردازنده 6144 Mgh
 • هارد 100 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور نیمه اختصاصی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 6+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 8192 MB
 • پردازنده 8192 Mgh
 • هارد 250 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور نیمه اختصاصی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 7+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 12.288 MB
 • پردازنده 12.288 Mgh
 • هارد 250 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت