خدمات Colocation در مراکز داده

کلوکیشن دیتاسنتر تبیان
 • تبیان تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
250,000تومان
Mensual
20,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر زیرساخت
 • زیرساخت تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
 • 100 گیگ ترافیک اولیه
260,000تومان
Mensual
20,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین
 • پارس آنلاین تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
 • 100 گیگ ترافیک اولیه
250,000تومان
Mensual
20,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین - گیم سرور

(همراه با فایروال اختصاصی ویژه گیم سرور )

 • پارس آنلاین تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
 • 100 گیگ ترافیک اولیه
450,000تومان
Mensual
20,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora