سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلان 01


مشاوره / 09120842867


نصب سیستم عامل رایگان

 • Model SuperMicro
 • HDD 2 TB SSHD
 • CPU 2xE5440
 • RAM 16 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • Trafic 250 GB Download / Free Upload
 • DataCenter ParsOnline / Zirsakht
 • IP /29 Free
سرور اختصاصی ایران پلان 02


مشاوره / 09120842867


نصب سیستم عامل رایگان

 • Model ASUS
 • HDD 1 TB SSHD
 • CPU 4 Core CPU Intel Xeon I5-4440
 • RAM 16 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • Trafic 250 GB Download / Free Upload
 • DataCenter ParsOnline / Zirsakht
 • IP /29 Free
سرور اختصاصی ایران پلان 03


مشاوره / 09120842867


نصب سیستم عامل رایگان

 • Model HP -DL360
 • HDD 1 TB SSHD +160 SSD
 • CPU E5520
 • RAM 32 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • Trafic 250 GB Download / Free Upload
 • DataCenter ParsOnline / Zirsakht
 • IP /29 Free
سرور اختصاصی ایران پلان 04


مشاوره / 09120842867


نصب سیستم عامل رایگان

 • Model HP -DL360
 • HDD 1 TB SSHD +160 SSD
 • CPU 2xE5630
 • RAM 64 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • Trafic 500 GB Download / Free Upload
 • DataCenter ParsOnline / Zirsakht
 • IP /29 Free