سرور مجازی اینترانت (ویژه گیم سرور)

سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 0


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 512 MB
 • پردازنده 512 Mgh
 • هارد 25 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 1+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 1024 MB
 • پردازنده 1024 Mgh
 • هارد 25 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 2+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 2048 MB
 • پردازنده 2048 Mgh
 • هارد 50 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 3+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 3072 MB
 • پردازنده 3072 Mgh
 • هارد 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 4+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 4096 MB
 • پردازنده 4096 Mgh
 • هارد 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
سرور مجازی ایران - پارس آنلاین (اینترانت) پلان 5+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 6144 MB
 • پردازنده 6144 Mgh
 • هارد 100 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
پلان 8 گیگ+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 8 GB
 • پردازنده 3 Ghz
 • هارد 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
پلان 12 گیگ+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 12 GB
 • پردازنده 6 Ggh
 • هارد 100 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
پلان 16 گیگ+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 16 GB
 • هارد 120 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
پلان 32 گیگ+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 32 GB
 • پردازنده 16 Ghz
 • هارد 200 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
پلان64 گیگ+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 64 GB
 • پردازنده 20 Ghz
 • هارد 500 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت
پلان 128 گیگ+ فایروال سخت افزاری

جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • رم 128 GB
 • پردازنده 32 Ghz
 • هارد 1000 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت