سرور مجازی آلمان

پلان 1 گیگابایت (آلمان)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • HDD 20 GB
 • Location Germany
 • port 1Gb
 • 2TB Trafic
پلان 2 گیگابایت (آلمان)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 2048 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • HDD 40 GB
 • Location Germany
 • port 1Gb
 • 5TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (آلمان)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 4096 MB
 • CPU 2084 Mgh
 • HDD 80 GB
 • Location Germany
 • port 1Gb
 • 12TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (آلمان)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 8192 MB
 • CPU 4096 Mgh
 • HDD 160 GB
 • Location Germany
 • port 1Gb
 • 25TB Trafic