سرور مجازی فرانسه(هاردSSD و پینگ پایین)

پلان 1 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 30 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 3 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 3072 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 25 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 2 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 2048 MB
 • CPU 2048 Mgh
 • SSD 40 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 4 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 4096 MB
 • CPU 3072 Mgh
 • SSD 70 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 8 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 8192 MB
 • CPU 6144 Mgh
 • SSD 110 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 16 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 16348 MB
 • CPU 10240 Mgh
 • SSD 160 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 32 گیگ


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 32 GB
 • CPU 4 Ggh
 • SSD 90 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 128 گیگ


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 128 GB
 • CPU 16 Ggh
 • SSD 340 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 256 گیگ


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 256 GB
 • CPU 32 Ggh
 • SSD 500 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 64 گیگ


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 64 GB
 • CPU 8 Ggh
 • SSD 200 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 8 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 8 GB
 • CPU 1 Ggh
 • SSD 40 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 16 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867
 • Ram 16 GB
 • CPU 2 Ggh
 • SSD 60 GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall