هاست لینوکس ارزان خارج با هارد SSD کنترل پنل cPanel

پلان ۵۰ مگابایت • ۵۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی
پلان ۱۰۰ مگابایت • ۱۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • ۵ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی
پلان ۲۰۰ مگابایت • ۲۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی
پلان ۵۰۰ مگابایت • ۵۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • ۱۵ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی
پلان ۱۰۲۴ مگابایت • ۱۰۲۴ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • ۲۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی
پلان ۲۰۴۸ مگابایت • ۲۰۴۸ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی