سرور تیم اسپیک (ایران)

سرور تیم اسپیک ایران


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir

  • ظرفیت سرور ۵۱۲ نفره
  • کیفیت صدا تا حداکثر کیفیت
  • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
  • محل سرور ایران
  • گارانتی بازگشت وجه تا ۷۲ ساعت
  • ترافیک نامحدود
  • زمان تحویل سرور ۱ الی ۶ ساعت کاری