سرور مجازی امریکا

پلان 1 گیگابایت (امریکا) • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB HDD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
پلان 2 گیگابایت (امریکا) • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB HDD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
پلان 3 گیگابایت (امریکا) • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB HDD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
پلان 6 گیگابایت (امریکا) • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB HDD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic