سرور مجازی اینترانت (ویژه گیم سرور)

سرور مجازی اینترانت - پلان 1 گیگ • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
سرور مجازی اینترانت - پلان 2 گیگ • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
سرور مجازی اینترانت - پلان 3 گیگ • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 25GB SSD HDD
سرور مجازی اینترانت - پلان 4 گیگ • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 30GB SSD HDD
سرور مجازی اینترانت - پلان 6 گیگ • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 40GB SSD HDD
سرور مجازی اینترانت - پلان 12 گیگ • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 80GB SSD HDD
پلان64 گیگ+ فایروال سخت افزاری

 • 64GB Ram
 • 20Ghz CPU
 • 500GB SSHD Or 250GB SSD HDD
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترانت