سرور مجازی فرانسه (اقتصادی)

پلان 512 مگابایت (فرانسه SATA)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 512MB
 • CPU 700Mgh
 • SATA 25GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
پلان 1 گیگابایت (فرانسه SATA)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 1024MB
 • CPU 1024Mgh
 • SATA 50GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
پلان 2 گیگابایت (فرانسه SATA)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 2048MB
 • CPU 1024Mgh
 • SATA 100GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
پلان 4 گیگابایت (فرانسه SATA)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 4096MB
 • CPU 3072Mgh
 • SATA 200GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
پلان 8 گیگابایت (فرانسه SATA)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 8192MB
 • CPU 5120Mgh
 • SATA 300GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
پلان 12 گیگابایت (فرانسه SATA)
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 12GB
 • CPU 8Ggh
 • SATA 500GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic