سرور اختصاصی ایران ویژه گیم

سرور اختصاصی 32 گیگ رم


جهت مشاوره تماس بگیرید 02195119996-09120842867


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

  • Model HP
  • HDD 256GB SSD
  • CPU 2x E 5630
  • RAM 32 GB
  • PORT/Network 1Gb
  • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 48 گیگ رم


جهت مشاوره تماس بگیرید 02195119996-09120842867


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

  • Model HP
  • HDD 500GB SSD
  • CPU 2x E 5630
  • RAM 48 GB
  • PORT/Network 1Gb
  • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 64 گیگ رم


جهت مشاوره تماس بگیرید 02195119996-09120842867


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

  • Model HP
  • HDD 500GB SSD
  • CPU 2x E 5630
  • RAM 64 GB
  • PORT/Network 1Gb
  • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 72 گیگ رم


جهت مشاوره تماس بگیرید 02195119996-09120842867


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

  • Model HP
  • HDD 1TB SSD
  • CPU 2x X 5650
  • RAM 72 GB
  • PORT/Network 1Gb
  • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 96 گیگ رم


جهت مشاوره تماس بگیرید 02195119996-09120842867


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

  • Model HP
  • HDD 1TB SSD
  • CPU 2x X 5670
  • RAM 96 GB
  • PORT/Network 1Gb
  • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 128 گیگ رم


جهت مشاوره تماس بگیرید 02195119996-09120842867


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

  • Model HP
  • HDD 1TB SSD
  • CPU 2x X 5670
  • RAM 128 GB
  • PORT/Network 1Gb
  • DataCenter Milad Tower