سرور اختصاصی ایران ویژه گیم

سرور اختصاصی 32 گیگ رم


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

 • Model HP
 • HDD 256GB SSD
 • CPU 2x E 5630
 • RAM 32 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 48 گیگ رم


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

 • Model HP
 • HDD 500GB SSD
 • CPU 2x E 5630
 • RAM 48 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 64 گیگ رم


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

 • Model HP
 • HDD 500GB SSD
 • CPU 2x E 5630
 • RAM 64 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 72 گیگ رم


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

 • Model HP
 • HDD 1TB SSD
 • CPU 2x X 5650
 • RAM 72 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 96 گیگ رم


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

 • Model HP
 • HDD 1TB SSD
 • CPU 2x X 5670
 • RAM 96 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • DataCenter Milad Tower
سرور اختصاصی 128 گیگ رم


نصب سیستم عامل رایگان


همراه با فایروال سخت افزاری

 • Model HP
 • HDD 1TB SSD
 • CPU 2x X 5670
 • RAM 128 GB
 • PORT/Network 1Gb
 • DataCenter Milad Tower