خدمات Colocation در مراکز داده

کلوکیشن دیتاسنتر تبیان
 • تبیان تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
کلوکیشن دیتاسنتر زیرساخت
 • زیرساخت تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
 • 100 گیگ ترافیک اولیه
کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین
 • پارس آنلاین تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
 • 100 گیگ ترافیک اولیه
کلوکیشن دیتاسنتر پارس آنلاین - گیم سرور

(همراه با فایروال اختصاصی ویژه گیم سرور )

 • پارس آنلاین تهران دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد یونیت
 • 1 آمپر برق
 • 1 عدد تعداد ای پی
 • 100 گیگ ترافیک اولیه
ip /24