سرور تیم اسپیک (خارج)

پلان ویژه اقتصادی تیم اسپیک خارج (6 ماهه)


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 2048 نفره
 • مدت سرور 6 ماهه
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری
پلان ویژه اقتصادی تیم اسپیک خارج (1 ساله)


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 2048 نفره
 • مدت سرور 1 سال (365 روز)
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری
سرور تیم اسپیک پلان پیشنهادی


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


+ ساب دامنه رایگان


+ Admin Server Query رایگان


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 1024 نفره
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • محل سرور ایران
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری
سرور تیم اسپیک خارج پلان NLTS-1


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 128 نفره
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری
سرور تیم اسپیک خارج پلان NLTS-2


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 512 نفره
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری
سرور تیم اسپیک خارج پلان NLTS-3


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 1024 نفره
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری
سرور تیم اسپیک خارج پلان NLTS-4


تیم اسپیک عمومی ما TeamSpeak.ir


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


 • ظرفیت سرور 4096 نفره
 • کیفیت صدا تا حد اکثر کیفیت
 • دسترسی کامل مدیرت کامل سرور
 • گارانتی بازگشت وجه تا 72 ساعت
 • بک آپ گیری هر 24 ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • زمان تحویل سرور فوری