سرور مجازی ترکیه

پلان 512 مگابایت (ترکیه )
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 512 MB
 • CPU 1 Core
 • SSD 20 GB
 • Location Turkey / Istanbul - Izmir - Bursa
 • port 1Gb
 • 1 Tb Trafic
پلان 1 گیگابایت (ترکیه )
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 1024 MB
 • CPU 1 Core
 • SSD 30 GB
 • Location Turkey / Istanbul - Izmir - Bursa
 • port 1Gb
 • 2 Tb Trafic
پلان 2 گیگابایت (ترکیه )
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 2048 MB
 • CPU 2 Core
 • SSD 40 GB
 • Location Turkey / Istanbul - Izmir - Bursa
 • port 1Gb
 • 3 Tb Trafic
پلان 4 گیگابایت (ترکیه )
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 4096 MB
 • CPU 2 Core
 • SSD 60 GB
 • Location Turkey / Istanbul - Izmir - Bursa
 • port 1Gb
 • 4 Tb Trafic