لایسنس | License

لایسنس cPanel سرور مجازی

این لایسنس ها فقط بر روی سرور های مجازی قابل نصب میباشد

  • نصب رایگان بر روی سرور شما ! مزایا
  • 1 الی 12 ساعت زمان فعال سازی
لایسنس سرور مجازی و سرور اختصاصی دایرکت ادمین

این لایسنس هم بر روی سرور های مجازی و هم اختصاصی قابل نصب میباشد

  • نصب رایگان بر روی سرور شما ! مزایا
  • 12 الی 48 ساعت (تایید پرداخت توسط دایرکت ادمین) زمان فعال سازی