لایسنس | License

لایسنس تیم اسپیک Hosting Provider -1 זמינים

license hosting provider
قابل اتصال بر تمامی سرور های مجازی
تحویل 5 ساعت بعد از خرید
بر روی تمامی سرور های لینوکس مک و ویندوز نصب خواهد شد (نصب رایگان بر روی سرور شما )
تمامی آموزش ها به رایگان داده خواهد شد

  • نامحدود ظرفیت سرور (اسلات)
  • نامحدود تعداد تیم اسپیک قابل ساخت
  • 3.0.13.8 - آخرین ورژن منتشر شده برابر با آخرین ورژن تیم اسپیک
لایسنس cPanel سرور مجازی

این لایسنس ها فقط بر روی سرور های مجازی قابل نصب میباشد

  • نصب رایگان بر روی سرور شما ! مزایا
  • 1 الی 12 ساعت زمان فعال سازی
لایسنس سرور مجازی و سرور اختصاصی دایرکت ادمین LifeTime

این لایسنس هم بر روی سرور های مجازی و هم اختصاصی قابل نصب میباشد
لایسنس لایف تایم به صورت یکبار برای همیشه میباشد
هزنیه هربار تغییر ای پی 10 هزارتومان میباشد

  • نصب رایگان بر روی سرور شما ! مزایا
  • 12 الی 48 ساعت (تایید پرداخت توسط دایرکت ادمین) زمان فعال سازی
لایسنس سرور مجازی و سرور اختصاصی دایرکت ادمین

این لایسنس هم بر روی سرور های مجازی و هم اختصاصی قابل نصب میباشد

  • نصب رایگان بر روی سرور شما ! مزایا
  • 12 الی 48 ساعت (تایید پرداخت توسط دایرکت ادمین) زمان فعال سازی