سرور مجازی فرانسه(هاردSSD و پینگ پایین)

پلان 2 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 2048MB
 • CPU 1024Mgh
 • SSD 25GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 3 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 3072MB
 • CPU 1536Mgh
 • SSD 30GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 4 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 4096MB
 • CPU 3072Mgh
 • SSD 50GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 6 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 6144MB
 • CPU 5120Mgh
 • SSD 70GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 8 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 8192MB
 • CPU 6144Mgh
 • SSD 100GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
پلان 12 گیگابایت (فرانسه SSD)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 12GB
 • CPU 8Ggh
 • SSD 150GB
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall