سرویس های فوق حرفه ای گیمینگ خارج از کشور

سرور مجازی خارج از کشور ویژه گیم پلان 1

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 2048 MB
 • پردازنده 1024 Mgh
 • هارد 25 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور مجازی خارج از کشور ویژه گیم پلان 2

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 3072 MB
 • پردازنده 2048 Mgh
 • هارد 35 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور مجازی خارج از کشور ویژه گیم پلان 3

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 4096 MB
 • پردازنده 3072 Mgh
 • هارد 35 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور مجازی خارج از کشور ویژه گیم پلان 4

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 6144 MB
 • پردازنده 4096 Mgh
 • هارد 40 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور مجازی خارج از کشور ویژه گیم پلان 5

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 8192 MB
 • پردازنده 4096 Mgh
 • هارد 50 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور نیمه اختصاصی خارج از کشور ویژه گیم پلان 6 (ویژه)

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 16384 MB
 • پردازنده 6144 Mgh
 • هارد 70 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور نیمه اختصاصی خارج از کشور ویژه گیم پلان 7 (حرفه ای)

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 32768 MB
 • پردازنده 10240 Mgh
 • هارد 100 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
سرور نیمه اختصاصی خارج از کشور ویژه گیم پلان 8 (حرفه ای)

+ فایروال سخت افزاری

کانفیگ فایروال سرور به صورت سفارشی برای استفاده شما (بر روی ای پی)


مجهز به سرویس Anti-DDoS Game

 RAM // DDR4 ECC 2400 MHz
 CPU // Intel I7-6700K 

 • رم 64000 MB
 • پردازنده 16000 Mgh
 • هارد 350 گیگ SSD Pro
 • محل سرور اروپا - فرانسه
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود