سرور مجازی اینترنت (ویژه گیم سرور)

سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 1
 • رم 2048 MB
 • پردازنده 2048 Mgh
 • هارد SSD 35 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 3 گیگ
 • رم 3072 MB
 • پردازنده 3072 Mgh
 • هارد SSD 50 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 4 گیگ
 • رم 4096 MB
 • پردازنده 4096 Mgh
 • هارد SSD 60 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 6 گیگ
 • رم 6144 MB
 • پردازنده 6144 Mgh
 • هارد SSD 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نا محدود
 • ای پی اینترنت
سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 8 گیگ
 • رم 8192 MB
 • پردازنده 8192 Mgh
 • هارد SSD 100 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 12 گیگ
 • رم 12228 MB
 • پردازنده 12228 Mgh
 • هارد SSD 130 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 16 گیگابایت
 • رم 16 GB
 • پردازنده 6 Ggh
 • هارد SSD 75 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلان 16 گیگابایت (پلاس)
 • رم 16 GB
 • پردازنده 12 Ggh
 • هارد SSD 150 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلان 24 گیگابایت
 • رم 24 GB
 • پردازنده 10 Ggh
 • هارد SSD 100 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلان 24 گیگابایت (پلاس)
 • رم 24 GB
 • پردازنده 16 Ggh
 • هارد SSD 200 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلان 32 گیگابایت
 • رم 32 GB
 • پردازنده 20 Ggh
 • هارد SSD 300 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلان 72 گیگابایت
 • رم 72 GB
 • پردازنده 30 Ggh
 • هارد SSD 450 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت