تمامی کانفیگ های مورد نیاز شما به صورت 100% رایگان انجام خواهد شد

سرور میکروتیک انگلیس
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • UK Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور میکروتیک ایران (ترافیک 500 گیگ) • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Iran Location
 • 1Gb Port
 • 100GB Trafic
سرور میکروتیک فرانسه (ترافیک 300 گیگ) • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • France Location
 • 1Gb Port
 • 300GB Trafic
 • Yes Firewall
سرور میکروتیک فرانسه (ترافیک نامحدود) • 512MB Ram
 • France Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall