تمامی کانفیگ های مورد نیاز شما به صورت 100% رایگان انجام خواهد شد

سرور میکروتیک انگلیس


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 256 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • Location England
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور میکروتیک انگلیس


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867

 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • Location UK
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور میکروتیک ایران


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 512 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • Location Iran
 • port 1Gb
 • 500GB Trafic
سرور میکروتیک فرانسه


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996-09120842867 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • Location France
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall