سرور مجازی جمهوری چک

پلان 1 گیگابایت (جمهوری چک)
 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 20 GB
 • Location Czech
 • port 1Gb
 • 2TB Trafic
پلان 2 گیگابایت (جمهوری چک)
 • Ram 2048 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 40 GB
 • Location Czech
 • port 1Gb
 • 5TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (جمهوری چک)
 • Ram 4096 MB
 • CPU 2048 Mgh
 • SSD 80 GB
 • Location Czech
 • port 1Gb
 • 12TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (جمهوری چک)
 • Ram 8192 MB
 • CPU 4096 Mgh
 • SDD 160 GB
 • Location Czech
 • port 1Gb
 • 25TB Trafic