سرور مجازی هنگ کنگ

پلان 512 مگابایت (هنگ کنگ)
 • Ram 512 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 20 GB
 • Location Hong Kong
 • port 1Gb
 • 300GB Trafic
پلان 1 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 40 GB
 • Location Hong Kong
 • port 1Gb
 • 500GB Trafic
پلان 2 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • Ram 2048 MB
 • CPU 2048 Mgh
 • SSD 50 GB
 • Location Hong Konge
 • port 1Gb
 • 1TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • Ram 4096 MB
 • CPU 4096 Mgh
 • SSD 60 GB
 • Location Hong Kong
 • port 1Gb
 • 1TB Trafic