سرور مجازی روسیه

پلان 1 گیگابایت (روسیه)


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


  • Ram 1024 MB
  • CPU 1024 Mgh
  • SSD 20 GB
  • Location Russia
  • port 1Gb
  • 1TB Trafic
پلان2 گیگابایت (روسیه)


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


  • Ram 2048 MB
  • CPU 1024 Mgh
  • SSD 20 GB
  • Location Russia
  • port 1Gb
  • 1TB Trafic
پلان 2 گیگابایت (روسیه)


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


  • Ram 2048 MB
  • CPU 2048 Mgh
  • SSD 40 GB
  • Location Russia
  • port 1Gb
  • 1TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (روسیه)


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


  • Ram 4096 MB
  • CPU 2048 Mgh
  • SSD 40 GB
  • Location Russia
  • port 1Gb
  • 1TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (روسیه)


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


  • Ram 4096 MB
  • CPU 4096 Mgh
  • SSD 80 GB
  • Location Russia
  • port 1Gb
  • 1TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (روسیه)


جهت تحویل فوری و مشاوره تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867


  • Ram 8192 MB
  • CPU 4096 Mgh
  • SSD 80 GB
  • Location Russia
  • port 1Gb
  • 1TB Trafic