سرور مجازی هند

پلان 512 (هند)
 • Ram 512 MB
 • 1024 Core
 • SSD 20 GB
 • Location India
 • port 1Gb
 • 1 Tb Trafic
پلان 1 گیگابایت (هند)
 • Ram 1024 MB
 • 1024 Core
 • SSD 30 GB
 • Location India
 • port 1Gb
 • 2 Tb Trafic
پلان 2 گیگابایت (هند)
 • Ram 2048 MB
 • 2048 Core
 • SSD 40 GB
 • Location India
 • port 1Gb
 • 3 Tb Trafic
پلان 3 گیگابایت (هند)
 • Ram 3072 MB
 • 1024 Core
 • SSD 20 GB
 • Location India
 • port 1Gb
 • 3 Tb Trafic
پلان 4 گیگابایت (هند)
 • Ram 4096 MB
 • 2048 Core
 • SSD 60 GB
 • Location India
 • port 1Gb
 • 4 Tb Trafic
پلان 8 گیگابایت (هند)
 • Ram 8192 MB
 • 4096 Core
 • SSD 80 GB
 • Location India
 • port 1Gb
 • 5 Tb Trafic