سرور مجازی دیگر کشورها

پلان 1 گیگابایت (دیگر کشورها)
 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 25 GB
 • Location Other Countries
 • port 1Gb
 • 2TB Trafic
پلان 2 گیگابایت (دیگر کشورها)
 • Ram 2048 MB
 • CPU 2048 Mgh
 • SSD 45 GB
 • Location Other Countries
 • port 1Gb
 • 5TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (دیگر کشورها)
 • Ram 4096 MB
 • CPU 3072 Mgh
 • SSD 70 GB
 • Location Other Countries
 • port 1Gb
 • 12TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (دیگر کشورها)
 • Ram 8192 MB
 • CPU 5120 Mgh
 • SSD 100 GB
 • Location Other Countries
 • port 1Gb
 • 25TB Trafic