سرور مجازی انگلستان

پلان ۱ گیگابایت (انگلیس)
تحویل فوری

 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
پلان ۲ گیگابایت (انگلیس)
تحویل فوری

 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 35GB SSD HDD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic