ماین کرافت نصب شده + Map دلخواه شما ( از لیست قابل انتخاب است )

سرور مجازی ماین کرافت

این سرویس یک سرور مجازی میباشد و بر اساس یوزر هایی که در زمان سفارش سرویس انتخاب میکنید پیکر بندی میشود . این سرویس با سیستم عامل ویندوزی میباشد و مشخصات سرویس پس از خرید برای کاربران ارسال میشود . ( مشخصات سرور مجازی (VPS ))

  • در این سرویس ها ما فقط سرور بازی ماین کرافت را بر روی سرور ( همراه با World دلخواه شما ) نصب میکنیم و سپس مشخصات سرویس برای شما ارسال میشود ، مدیرت سرور بازی و... توسط ما انجام نمیشود . توجه