هاست لینوکس اقتصادی

C-100
 • ۱۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ۲۰ مگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
C-200
 • ۳۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ۵۰ مگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
C-500
 • ۵۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ۱۰۰ مگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
C-700
 • ۷۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ۲۰۰ مگابایت حجم دیتابیس
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • روزانه بک آپ گیری
 • آنی فعالسازی