رفع مشکل کانکت نشدن ریموت دسکتاپ به سرور مجازی remote desktop CredSSP

به تازگی به آپدیت جدیدی که مایکروسافت منتشر کرده است امکان اتصال به صورت مستقیم در سرور های مجازی توسط نرم افزار remote desktop وجود ندارد .

این ارر را مشاهده خواهید کرد

An Authentication error has occurred.
The function requested is not supported.
Remote computer: <servername>
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

منبع :‌ مایکروسافت 

و در زمان اتصال به ارر مشابه  مواجه میشوید .

که پس از وارد کردن پسورد سرور مجازی به مشکل :‌

CredSSP-authentication-error-after-installing-May-8-2018-patch-Windows-10 Windows 10 RDP CredSSP Encryption Oracle Remediation Error Fix

CredSSP authentication error after installing May 8 2018 patch Windows 1

توجه داشه باشید این مشکل مربوط به آپدیت جدید در تاریخ ۸ May 2018 است .

اکنون به جهت رفع مشکل :

راه حل اول : .رفع مشکل از طریق Command Promp

برای این مورد cmd را به صورت
window as Administrator باز کنید و دستور زیر را وارد نمایید

REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

راح حل دوم :‌ به صورت گرافیکی

در قسمت Run مقدار gpedit.msc را وارد کنید تا وارد محیط Local Group Policy Editor شود

سپس پوشه ها را به صورت زیر دنبال کنید

 Computer Configuration >> Administrative Templates >> System >> Credentials Delegation >> Encryption Oracle Remediation.  به صورت پیشفرض بر روی  Not configured. قرار دارد که میباست تغییر دهید .

Windows-10-RDP-CredSSP-encryption-oracle-remediation-error-Fix Windows 10 RDP CredSSP Encryption Oracle Remediation Error Fix

Windows 10 RDP CredSSP encryption oracle remediation error Fix

برای رفع این مشکل encryption oracle remediation  را باز کنید و Enable را انتخاب کنید

سپس مقدار Protection Level رو بر روی Vulnerable  تغییر دهید

 

Settings-contained-in-the-Encryption-Oracle-Remediation-Fix Windows 10 RDP CredSSP Encryption Oracle Remediation Error Fix

Settings contained in the Encryption Oracle Remediation Fix

سپس apply‌ کنید و از محیط خارج شوید .

اکنون مشکل رفع شده و ارر CredSSP که مربوط به ریموت دسکتاپ ( RDP ) است را نخواهید داشت.