هاست اختصاصی وردپرس

با خرید هاست اختصاصی وردپرس ، سایت خود را بر روی هاست بهینه شده و منابع سخت افزار اختصاصی میزبانی کنید . هاست اختصاصی وردپرس ترکیبی از هاست وردپرس و سرور مجازی میباشد که یک فضای ایده آل برای میزبانی سایت شما فراهم ساخته است.

پلن‌های هاست وردپرس

 

لوکیشن هاست

head
فضافضای هاست سایت
رمفضای هاست سایت
پردازندهفضای هاست سایت
میزان بازدید در لحظهفضای هاست سایت
ترافیکفضای هاست سایت
آپتایمفضای هاست سایت
ادان دامینفضای هاست سایت
پارک دامینفضای هاست سایت
ساب دامینفضای هاست سایت
ارسال ایمیلفضای هاست سایت
SSL (رایگان)فضای هاست سایت
انتقال (رایگان)فضای هاست سایت
فایروالفضای هاست سایت
آنتی شلرفضای هاست سایت
PHPفضای هاست سایت
دیتاسنترفضای هاست سایت
وب سرویسفضای هاست سایت
کنترل پنلفضای هاست سایت
افزونه کشینگفضای هاست سایت
گارانتی بازگشت وجهفضای هاست سایت
قیمت ماهانهفضای هاست سایت
قیمت سالانه(۵۰% تخفیف)فضای هاست سایت
خریدفضای هاست سایت
مقدماتی
فضا
NVMe۵GB
رم
٣GB
پردازنده
٢Core
میزان بازدید در لحظه
۳۵
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۰
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
برج میلاد
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۵۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۳۵۴۰۰۰ تومان
استاندارد ۱
فضا
NVMe١۰GB
رم
٦GB
پردازنده
٢Core
میزان بازدید در لحظه
۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۱
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
برج میلاد
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۵۹۴۰۰۰ تومان
استاندارد ۲
فضا
NVMe٢۰GB
رم
٨GB
پردازنده
٣Core
میزان بازدید در لحظه
٧۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۱
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
برج میلاد
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۱۱۹۴۰۰۰ تومان
حرفه ای ۱
فضا
NVMe۵۰GB
رم
١٦GB
پردازنده
٤Core
میزان بازدید در لحظه
١۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۲
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
برج میلاد
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۳۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۳۹۴۰۰۰ تومان
حرفه ای ۲
فضا
NVMe٨۰GB
رم
۲۴GB
پردازنده
۶Core
میزان بازدید در لحظه
۲۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۲
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
برج میلاد
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۶۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۴۱۹۴۰۰۰ تومان
مقدماتی
فضا
NVMe۵GB
رم
٣GB
پردازنده
٢Core
میزان بازدید در لحظه
٣۵
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۰
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۵۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۳۵۴۰۰۰ تومان
استاندارد ۱
فضا
NVMe10GB
رم
٦GB
پردازنده
٢Core
میزان بازدید در لحظه
۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۱
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۵۹۴۰۰۰ تومان
استاندارد ۲
فضا
NVMe٢۰
رم
٨GB
پردازنده
٣Core
میزان بازدید در لحظه
٧۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۱
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۱۱۹۴۰۰۰ تومان
حرفه ای ۱
فضا
NVMe۵۰GB
رم
۱۶GB
پردازنده
۴Core
میزان بازدید در لحظه
۱۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۵
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۳۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۳۹۴۰۰۰ تومان
حرفه ای ۲
فضا
NVMe٨۰GB
رم
۲۴GB
پردازنده
۶Core
میزان بازدید در لحظه
۲۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۲
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
رایگان
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۶۹۹۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۴۱۹۴۰۰۰ تومان
canda
فضا
NVMe۵GB
رم
٣GB
پردازنده
٢Core
میزان بازدید در لحظه
۳۵
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۱
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP

دیتاسنتر/div>

OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۰۰۰ تومان
canda
فضا
NVMe١۰GB
رم
۶GB
پردازنده
۲Core
میزان بازدید در لحظه
۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۲
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP

دیتاسنتر/div>

OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۰۰۰ تومان
canda
فضا
NVMe٢۰GB
رم
۸GB
پردازنده
۳Core
میزان بازدید در لحظه
۷۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۳
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۰۰۰ تومان
canda
فضا
NVMe۵۰GB
رم
۱۶GB
پردازنده
۴Core
میزان بازدید در لحظه
۱۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۵
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP

دیتاسنتر/div>

OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۰۰۰ تومان
canada
فضا
NVMe٨۰GB
رم
۳۲GB
پردازنده
۶Core
میزان بازدید در لحظه
۲۵۰
ترافیک
نامحدود
آپتایم
۹۹.۹۹%
ادان دامین
۱۰
پارک دامین
نامحدود
ساب دامین
نامحدود
ارسال ایمیل
SSL (رایگان)
انتقال (رایگان)
فایروال
آنتی شلر
PHP
دیتاسنتر
OVH
وب سرویس
کنترل پنل
افزونه کشینگ
بازگشت وجه
۷ روز
قیمت ماهانه
۱۰۰۰ تومان
قیمت سالانه (۵۰% تخفیف)
۲۰۰۰ تومان

 

ویژگی‌‌های هاست

تلاش ما ارائه خدمات در مسیر رشد کسب و کار شما تمامی نیاز هایی که یک هاست حرفه ای و کامل باید داشته باشد را برای شما فراهم ساخته ایم . تمرکز تیم پارس وی دی اس بر روی میزبانی سایت و کسب و کار شماست . ما آماده هستیم تا هر سئوالی که دارید پاسخگو باشیم جهت مشاور تخصصی با ما از طریق تماس و یا ارسال تیکت در ارتباط باشید.

با ما در تماس باشید

۰۲۱-۹۱۰۱۴۵۶۵۰۲۱-۹۱۰۱۳۵۶۵


افزونه WP-Rocket
شرح راه اندازی بهترین نرم افزار کشینگ وردپرس و ووکارمس به صورت رایگان

SSL رایگان
فعالسازی SSL رایگان پس از خرید بر روی آدرس سایت شما

بکاپ‌گیری منظم
بکاپ گیری منظم و هفتگی از دیتاهای سایت شما

انتقال رایگان
شرح انتقال ۰ تا ۱۰۰ سایت شما به صورت رایگان توسط تیم پشتیبانی

۷ روز امکان بازگشت وجه
تا ۷ روز ( ۱۶۸ ساعت ) درصورت عدم رضایت هزینه بدون قید شرط بازگشت داده می شود

فایروال با کانفینگ امنیتی
شرح استفاده از جدیدترین تکنولوژی های امنیتی و فایروال های سخت افزاری و شبکه ای

آشنایی بیشتر با امکانات هاست‌ها


سخت افزار

هارد NVMe

بکاپ دوره‌ای

پشتیبانی

لایت اسپید

امنیت

افزونه کشینگ

سخت افزار

انتخاب پردازنده های قدرتمند Intel در کنار رم های DDR4 با هارد پرسرعت NVME ترکیبی از سخت افزار های قدرتمند برای بازدهی هرچه بهتر هاست را فراهم ساخته ایم.
مجموعه پارس وی دی اس مداوم به دنبال بالابردن سطح سخت افزار هست. با وجود مانیتورینگ ۲۴ ساعته سخت افزار ، هر گونه کندی بر روی زیر ساخت سریعا پیگیری و تعویض می شود.

هارد NVME

هارد سرور یکی از سخت افزار های مهم برای انتخاب یک هاست است . ما پرسرعت ترین نسل هارد را برای میزبانی سایت شما انتخاب کرده ایم . هارد NVME در برخی از مقالات گفته شده تا ۵ برابر سرعت بیشتری نسبت به نسل قبلی خود یعنی SSD دارد . بالا بودن سرعت هارد باعث می شود تا ارسال اطلاعات هاست سریعتر انجام شود و همین مورد تاثییر مستقیم بر مصرف منابع پردازنده و رم هاست شما دارد .

بکاپ‌گیری

بکاپ گیری بر روی هاست ها جمعه هر هفته انجام می شود .درصورتی که مشکلی بر روی هاست داشتید می‌توانید درخواست ارسال نمایید تا بکاپ شما ریستور شود .

پشتیبانی

علاوه بر کیفیت هاست ، پشتیبانی هاست هم مهم است . با مانیتورینگ شبکه و سخت افزار ، طراحی پنل های مدیریتی در ناحیه کاربری ، کانفیگ های پیشرفته زیر ساختی و همچنین انتقال وب سایت به صورت رایگان تلاش کرده ایم بتوانیم سرویسی که لایق کسب و کار شما است ارائه دهیم.
درصورتی که مشکلی بر روی هاست داشتید میتوانید در ۲۴ ساعت ۷ روز هفته با ما در ارتباط باشید.

لایت اسپید

قدرت وب سرور لایت اسپید به حدی است که در برخی از مقالات تا ۶ برابر سریع تر از وب سرور آپاچی اعلام شده است .
سرعت وب سرور به دلیل پاسخ دهی به دخواست های کاربران بسیار مهم است . به همین دلیل ما وب سرور لایت اسپید را انتخاب کردیم تا پرسرعت ترین وب سرور را بر روی هاست داشته باشید.

امنیت

مطمنا امنیت از جمله موراد مهم برای مدیر یک سایت است . تیم پارس وی دی اس در کنار بکاپ گیری های مداوم برای ریستور در صورت هک شدن سایت ، از سیستم های امنیتی متفاوتی مثل ConfigServer eXploit Scanner و افزون هایی مانند imunify360 و همچنین کانفیگ های امنیتی و استفاده از فایروال های سخت افزاری و شبکه ای همیشه تلاش داشته تا در حفظ امنیت دیتاهای کاربران کوشا باشد.

افزونه کشینگ

حتما میدانید که سرعت سایت تاثیر مستقیم بر تجربه ی کاربری دارد. یکی از عواملی که باعث بالابردن سرعت سایت شما می شود استفاده از سیستم کشینگ است. سیستم های متفاوتی وجود دارد اما طبق بررسی های انجام شده مناسب ترین افزونه کشینگ برای سایت های وردپرس و ووکامرس افزونه WP Rocket است .
این افزونه با لایسنس قانونی به صورت رایگان پس از خرید بر روی هاست شما فعال می شود.

ویژگی ۸

ویژگی ۸ دارای ویژگی‌های منحصربفردی هستند در صورت تهیه هاست پارس وی دی اس براحتی وب سایت خود را میزبانی کنید

ویژگی ۹

ویژگی ۹ دارای ویژگی‌های منحصربفردی هستند در صورت تهیه هاست پارس وی دی اس براحتی وب سایت خود را میزبانی کنید

سئوالات متداول

در این نوع هاست منابع رم به صورت اختصاصی به هاست ارائه می شود و به اصطلاح (over selling) بر روی سخت افزار انجام نمی شود .

در این حالت میزان پردازنده ای که به هاست اختصاص داده شده است حداکثر میزان مصرف سایت میباشد و در صورتی که نیاز به منابع بالاتر داشتید این مورد به شما اطلاع رسانی می شود.

بله این مورد توسط تیم پشتیبانی پارس وی دی اس قابل انجام میباشد .
شما در روند خرید میتوانید گزینه ی انتقال سایت توسط پشتیبان پارس وی دی اس را انتخاب کنید تا بدون نگرانی از دست رفتن اطلاعات سایت ، سایت شما به هاست جدید انتقال داده شود .
بله . در صورتی که آشنایی با راه اندازی وردپرس ندارید این مورد از سمت تیم پشتیبانی پارس وی دی اس قابل انجام میباشد ، شما میتوانید در روند خرید گزینه ی نصب وردپرس از سمت پشتیبان پارس وی دی را انتخاب کنید . تا وردپرس بر روی هاست شما راه اندازی شود
در صورتی که هاست قبلی سایت شما از نظر منابعی و سخت افزاری ضعیف باشد با انتقال به هاست اختصاصی سرعت ارتقا داده می شود
نکته : در صورتی که سایت شما بهینه نباشد ، تغییر زیادی در سرعت سایت شما ایجاد نمی شود ( توضیحاتی که در خصوص سرعت سایت در هاست وردپرس پارس وی دی اس گفته شده است بر اساس یک سایت بهینه شده شرح شده است )

بله، شما هر زمان که نیاز به منابع بیشتر در هاست داشته باشید میتوانید از طریق پنل مدیریتی منابع هاست خود را به پلن بالاتر انتقال دهید ، این ارتقا به صورت خودکار در همان لحظه قابل انجام میباشد .

در صورتی که همچنان سئوالی در خصوص انتخاب هاست دارید میتوانید از طریق بخش چت و یا تماس با تلفن های مجموعه با بخش فروش در ارتباط باشید

تماس با ما :
۰۲۱۹۱۰۱۴۵۶۵
۰۲۱۹۱۰۱۳۵۶۵

ارسال تیکت

۰+

تعداد مشتریان ما

۰ سال
سابقه کار پارس وی دی اس
۰%
رضایت مشتریان

تعهد مابه شما

و کسب و کارتان

ما این مورد را درک میکنیم که شما به دنبال بهترین انتخاب برای پیشرفت در کسب و کار خود هستید، تلاش ما هم ارائه ی محصولی کامل برای موفقیت شما در کسب کار خود میباشد . هدف همه ی اعضای پارس وی دی اس در هر دقیقه از میزبانی سرویس شما به دنبال بالا بردن سطح کیفیت محصولات و ارائه ی پشتیبانی به موقع میباشد رضایت شما هدف تیم ما و موفقیت شما افتخار پارس وی دی اس است

« هدف ما رشد کسب و کار شماست »
افتخار ما همکاری با برند هایی همچون

مشاوره تلفنی

با ارسال فرم زیر در سریع‌ترین زمان همکاران بخش فروش با شما تماس برقرار می‌کنند

* نام * شماره تماس * ایمیل
*حروف بالا را وارد نمایید