پارس وی دی اس دارنده نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد.