آموزش تصویری ساخت چنل های ثابت و اسپیسر در تیم اسپیک

آموزش تصویری ساخت چنل های ثابت و اسپیسر در تیم اسپیک

 

 

 

چنل ها در سرور تیم اسپیک به ۳ صورت ساخته میشوند

  • چنل های موقت (Tempory)
  • چنل های ثابت (Permanent)
  • چنل های نیمه دائمی (Semi Permanent)