CentOSراهنماهای لینوکس

آموزش نصب Oxwall بر روی CentOS

Oxwall برنامه ای به صورت متن باز میباشد. در این آموزش روش نصب Oxwall را در سیستم عامل لینوکس سرور CENTOS 7 خواهید آموخت

 

پیشنیازها

مرحله اول: بروز رسانی سیستم عامل

با کاربری که دسترسی sudo دارد وارد شوید و سیستم عامل خود را به روز کنید :

sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo shutdown -r now

بعد از اینکه سیستم دوباره بوت می شود، به همان کاربر sudo برای ادامه بروید.

مرحله دوم : نصب آپاچی

اجرای یک سایت Oxwall نیاز به یک سرور وب مستقر در دستگاه شما دارد. در اینجا می توانید Apache 2.4 را با استفاده از YUM نصب کنید:

sudo yum install httpd -y

در یک محیط تولید، شما باید صفحه دلخواه آپاچی از پیش تعیین شده را حذف کنید:

sudo sed -i 's/^/#&/g' /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

برای امیت

sudo sed -i "s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/" /etc/httpd/conf/httpd.conf

شرورع سرویس آپاچی:

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

مرحله سوم : نصب MariaDB

Since Oxwall needs a MySQL database to store all of the site contents, you need to install MariaDB on your CentOS 7 server using YUM:

Oxwall نیاز به یک دیتابیس MySQL دارد ،شما نیاز به نصب MariaDB بر روی سرور خود خواهید داشت

sudo yum install mariadb mariadb-server -y

شروع سرویس MariaDB:

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

نصب MariaDB را امن کنید

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

در طول فرایند، به سؤالات روی صفحه پاسخ داده شود، همانطور که در زیر نشان داده شده است. مطمئن شوید که رمز عبور خصوصی و پیچیده را راه اندازی کنید.

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <your-password>
Re-enter new password: <your-password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

مرحله چهارم : نصب PHP

 

IUS YUM repo را نصب کنید :

cd
wget https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm
sudo rpm -Uvh ius-release.rpm

نصب PHP 5.6 و وابستگی های مورد نیاز برای Oxwall با استفاده از repos IUS YUM:

sudo yum install php56u php56u-pdo php56u-xml php56u-mbstring php56u-common php56u-cli php56u-mysqlnd php56u-xmlrpc php56u-mcrypt php56u-gd curl libcurl-devel -y

آپاچی را ریست کنید تا اجزای جدید را بارگذاری کنید:

sudo systemctl restart httpd.service

مرحله پنجم: نصب Oxwall

شما همیشه میتوانید آخرین نسخه Oxwall را از طریق سایت  Oxwall official download page.  انجام دهید

در حال حاضر نسخه 1.8.4 استفاده میشود ( اخرین ورژن )

cd
wget --no-check-certificate https://developers.oxwall.com/dl/oxwall-1.8.4.1.zip
sudo yum install unzip -y
unzip oxwall-1.8.4.1.zip -d oxwall
sudo mv oxwall /var/www/html && sudo chown apache:apache -R /var/www/html/*

مرحله 6: راه اندازی یک میزبان مجازی آپاچی

برای ایجاد یک فایل config میزبان مجازی آپاچی برای Oxwall از دستورات زیر استفاده کنید :

sudo vi /etc/httpd/conf.d/oxwall.conf

دستورات زیر را وارد کنید :

<VirtualHost *:80>
ServerName oxwall.example.com
DocumentRoot /var/www/html/oxwall
<Directory /var/www/html/oxwall>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

ذخیره کنید و خارج شوید:

:wq!

باز هم آپاچی را راه اندازی مجدد کنید تا تنظیمات خود را اجرا کنید:

sudo systemctl restart httpd.service

مرحله هفتم: ساخت دیتابیس برای Oxwall

از طریق MySQL به محیط شل وارد شوید :

mysql -u root -p

از رمز دوم ریشه MariaDB که قبلا برای ورود به سیستم استفاده کرده اید استفاده کنید.

در پوسته MySQL یک پایگاه داده به نام oxwall و یک کاربر پایگاه داده به نام oxwalluser با رمز عبور خود را ایجاد کنید و سپس تمام امتیازات این پایگاه داده را به این کاربر پایگاه داده بدهید.

CREATE DATABASE oxwall;
CREATE USER 'oxwalluser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON oxwall.* TO 'oxwalluser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

مرحله هشتم: اصلاح قانون فایروال

قبل از اینکه کاربران بتوانند از سایت Oxwall خود دیدن کنند، باید به ترافیک HTTP در پورت 80 در تنظیمات فایروال اجازه دهید:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

مرحله 9: نصب را از یک مرورگر به پایان برسانید

مرورگر وب خود را به IP Server http://203.0.113.1 خودتان متصل کنید و سپس به صفحه تنظیمات سایت وارد شوید. تمام اطلاعات مورد نیاز زیر را وارد کنید:

اطلاعات سایت :

 • Title: <Site Name>
 • Tagline: <Site description>
 • URL: http://203.0.113.1/
 • Root directory: /var/www/html/oxwall/

مدیر سایت:

پس از آن، بر روی دکمه CONTINUE کلیک کنید تا به صفحه پایگاه داده بروید. در اینجا، شما نیاز به اطلاعات در مورد پایگاه داده MySQL که قبل از آن تنظیم کرده اید را ارائه می دهیم:

 • Host: localhost
 • User: oxwalluser
 • Password: yourpassword
 • Database Name: oxwall
 • Table prefix: ow_

بر روی CONTINUE کیک کنید و Finalizing install را انتخاب کنید ، سپس نیاز به ساخت cron job میباشد ، که این مواد را باید از طریق SSH در سرور انجام دهید

sudo crontab -e

پر کردن فایل با crontab:

* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/oxwall/ow_cron/run.php

ذخیره کنید و خارج شوید :

:wq!

در نهایت روی دکمه CONTINUE در مرورگر وب کلیک کنید تا نصب کامل شود. پس از نصب، شما می توانید به سایت Oxwall خود بروید یا تنظیمات بیشتر در قسمت مدیریت را تنظیم کنید.

شما موفق شدید Oxwall را بر روی CentOS نصب کنید .

 

مطالب مرتبط

امنیت ، سرعت ، پشتیبانی
همه یکجا در سرویس های پارس وی دی اس
بهترین را از ما بخواهید

مشاهده سرویس ها

  

آموزش اتصال به سرور از طریق کنسول

برخی مواقع امکان دارد با تغییراتی که بر روی سرور مجازی انجام میدهید دسترسی شما با سرور قطع شود

در این آموزش به شما روش حل این مشکل توضیح داده شده است

آموزش های تصویری پنل کاربری سرور های مجازی پارس وی دی اس

 

مجموعه ای از آموزش های مدیریت و کنترل سرور مجازی

آموزش راه اندازی WAMP سرور در ویندوز

 

آموزش مرحله به مرحله راه اندازی WAMP 

آموزش تغییر هاست نیم در سنت او اس

 

آموزش مرحله به مرحله تغییر هاست نیم در سیستم عامل Centos 

 

   

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  دکمه بازگشت به بالا