CentOSراهنماهای لینوکس

آموزش نصب Red5 Media Server در CentOS 7

Red5 یک سرور رسانه ای منبع باز است که در جاوا اجرا می شود که به شما اجازه می دهد برنامه های چند کاربره فلش را اجرا کنید مانند پخش زنده صوتی / تصویری، اشتراک گذاری از راه دور (برای بازی های چند نفره)، هماهنگ سازی داده ها، ضبط جریان های مشتری (FLV و AVC + AAC) ، و خیلی بیشتر.

این مقاله شما را جهت نصب و راه اندازی  یک سرور رسانه Red5 در CentOS 7 راهنمایی می کند.

پیش نیاز های نصب

قبل از نصب بسته ها بر روی مثال سرور CentOS، ابتدا مطمئن شوید سیستم شما به روز است.

yum clean all
yum -y update

نصب جاوا

ابتدا، آخرین نسخه جاوا SE Development Kit 8 را از صفحه دانلود رسمی آن دانلود کنید.

cd /opt/
wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12/2f38c3b165be4555a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-linux-x64.tar.gz"
tar xzf jdk-8u161-linux-x64.tar.gz

جاوا را با استفاده از جایگزین نصب کنید.

alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_161/bin/java 2
alternatives --config java

راه اندازی javac و jar  با استفاده از دستور جایگزین.

alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_161/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_161/bin/javac 2
alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_161/bin/jar
alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_161/bin/javac

تنظیم متغیرهای محیطی.

تنظیم متغیر JAVA_HOME:

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_161

تنظیم متغیر JRE_HOME:

export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_161/jre

تنظیم متغیر PATH:

export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_161/bin:/opt/jdk1.8.0_161/jre/bin

نصب Red5

دریافت آخرین نسخه سرور Red5.

cd ~
wget https://github.com/Red5/red5-server/releases/download/v1.0.9-RELEASE/red5-server-1.0.9-RELEASE.tar.gz

استخراج tarball

tar xvzf red5-server-1.0.9-RELEASE.tar.gz

پوشه استخراج شده red5 را تغییر نام دهید.

 mv red5-server red5
 cd red5

سرور Red5 را در پس زمینه بگذارید.

sh red5.sh &

حالا شما می توانید با استفاده از آدرس IP و پورت 5080 به سرور Media Red5 دسترسی داشته باشید.

پیکربندی autostart

اگر می خواهید سرور رسانه های Red5 بطور خودکار در هنگام بوت شروع شود، یک فایل با نام red5 در /etc/init.d ایجاد کنید.

sudo nano /etc/init.d/red5

خطوط زیر را به فایل اضافه کنید.

#!/bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:       red5
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:    $remote_fs $syslog
# Default-Start:    2 3 4 5
# Default-Stop:     0 1 6
# Short-Description:  Red5 server
### END INIT INFO

start() {
 cd /opt/red5 && nohup ./red5.sh > /dev/null 2>&1 &
 echo 'Service started' >&2
}

stop() {
 cd /opt/red5 && ./red5-shutdown.sh > /dev/null 2>&1 &
 echo 'Service stopped' >&2
}

case "$1" in
start)
  start
  ;;
stop)
  stop
;;
restart)
  stop
  start
  ;;
 *)
  echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
 esac

فایل را با استفاده از  CTRL + O ذخیره کندی و بافایل CTRL + X فایل را ببندید.

فایل را اجرایی کنید

sudo chmod ugo+x /etc/init.d/red5

بسته sysv-rc-conf را نصب کنید.

sudo apt-get install sysv-rc-conf

روشن کردن فعال شدن خودکار Red5

sudo sysv-rc-conf red5 on

در این مرحله می توانید سرور Red5 را با دستورات سرویس شروع، متوقف کنید و راه اندازی مجدد کنید.

sudo service red5 start
sudo service red5 stop
sudo service red5 restart

پایان نصب

نصب سرور Red5 شما اکنون کامل است.

 

پارس وی دی اس ارائه دهنده ی سرور مجازی و اختصاصی 

خرید سرور مجازی ایران

خرید سرور مجازی خارج 

 

مطالب مرتبط

امنیت ، سرعت ، پشتیبانی
همه یکجا در سرویس های پارس وی دی اس
بهترین را از ما بخواهید

مشاهده سرویس ها

  

 

 با چند کلیک سیستم عامل سرور را تغییر دهید 

آموزش تغییر سیستم عامل از طریق پنل مدیریتی سرور توضیح داده میشود

آموزش تصویری فعالسازی صدا بر روی سرور مجازی 

در این آموزش نحوه ی فعالسازی صدا بر روی ویندوز سرور 2012 به صورت ویدیویی آموزش داده میشود

 آموزش اتصال به سرور زمانی که شبکه سرور از دسترس خارج شده است 

در این آموزش به شما نحوه ی اتصال به سرور از طریق کنسول داده میشود 

   

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  همچنین ببینید
  بستن
  دکمه بازگشت به بالا